LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV
 • Vidéo 60
 • Vues 21 362 766
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 28/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
#trựctiepthanhle #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet#
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 28/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw
Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới :
frclip.com/user/sipeyd
Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại:
frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw?view_as=subscriber
Mọi người xem video Cha Long và GĐTM kênh thứ 2: frclip.com/user/sipeydvideos?view_as=subscriber
GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG TRỰC TIẾP HÔM NAY LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT HÔM NAY
Lòng Thương Xót Chúa hôm nay là video mới nhất do Cha Giuse Trần Đình Long chủ tế tại Giáo Điểm Tin M...
Vues: 724

Vidéo

Lời Chúa hôm nay | 28/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ bảy tuần VI phục Sinh
Vues 192Il y a 6 heures
#loichuahomnay #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Lời Chúa hôm nay | 28/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ bảy tuần VI phục Sinh Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channe...
Tản mạn cuối tuần - Sống đúng sống đẹp | 28/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
Vues 168Il y a 7 heures
tanmancuoituan #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Tản mạn cuối tuần - Sống đúng sống đẹp | 28/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channel/UC...
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 27/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 1,8 kIl y a 2 heures
#trựctiepthanhle #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# 🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 27/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channel/...
Lời Chúa hôm nay | 27/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ sáu tuần VI Phục sinh
Vues 1,9 kIl y a 2 heures
#loichuahomnay #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Lời Chúa hôm nay | 27/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ sáu tuần VI Phục sinh Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channe...
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 27/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
Vues 406Il y a 2 heures
#chuyendaochuyendoi #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 27/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/c...
Lời chúa hôm nay | 26/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Năm tuần VI Phục Sinh
Vues 1,9 kIl y a 4 heures
#loichuahomnay #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Lời chúa hôm nay | 26/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Năm tuần VI Phục Sinh Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channe...
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 26/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 2,5 kIl y a 4 heures
#trựctiepthanhle #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# 🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 26/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channel/...
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 26/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
Vues 1,4 kIl y a 4 heures
#chuyendaochuyendoi #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# 🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 26/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/chann...
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 25/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 4 kIl y a 7 heures
#trựctiepthanhle #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# 🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 25/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channel/...
Lời Chúa Hôm nay | 25/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Tư tuần VI Phục Sinh
Vues 3,3 kIl y a 7 heures
#loichuahomnay #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Lời Chúa Hôm nay | 25/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Tư tuần VI Phục Sinh Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channel...
CHUYỆN ĐẠO CHUYỆN ĐỜI - SỐNG ĐÚNG SỐNG ĐẸP | 25/5/2022 | LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 2,4 kIl y a 7 heures
#songdungsongdep #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# CHUYỆN ĐẠO CHUYỆN ĐỜI - SỐNG ĐÚNG SỐNG ĐẸP | 25/5/2022 | LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/chan...
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 24/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 2,4 kIl y a 9 heures
#trựctiepthanhle #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# 🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 24/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/channel/...
Lời Chúa hôm nay | 24/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Ba tuần VI Phục Sinh
Vues 2,3 kIl y a 9 heures
#trựctiepthanhle #thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Lời Chúa hôm nay | 24/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Ba tuần VI Phục Sinh Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/chann...
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 24/5/2022 | LM Giuse Trần Đình Long
Vues 758Il y a 9 heures
#chuyendaochuyendoi#thanhletructuyen #chalong#tinthacnet# Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 24/5/2022 | LM Giuse Trần Đình Long Mọi người ấn đăng Kí kênh : frclip.com/channel/UCZS8t6jX-OcZBLh5NnhTIXw Mọi người hãy ấn đăng kí thêm kênh tiếp theo của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TV Link màu xanh phía dưới : frclip.com/user/sipeyd Mọi người xem những video về Cha Long và GĐTM tại: frclip.com/ch...
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 23/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 2,8 kIl y a 12 heures
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 23/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Lời Chúa hôm nay | 24/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Hai tuần VI Phục sinh
Vues 2,4 kIl y a 12 heures
Lời Chúa hôm nay | 24/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Hai tuần VI Phục sinh
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 23/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
Vues 1,2 kIl y a 12 heures
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 23/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 22/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 2,1 kIl y a 14 heures
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 22/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Điểm Hẹn Chúa Nhật | 22/5/2022 | LM Giuse Trần Đình Long
Vues 2,9 kIl y a 14 heures
Điểm Hẹn Chúa Nhật | 22/5/2022 | LM Giuse Trần Đình Long
Lời Chúa hôm nay | 22/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long Chúa Nhật VI Phục Sinh
Vues 2,8 kIl y a 14 heures
Lời Chúa hôm nay | 22/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long Chúa Nhật VI Phục Sinh
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 21/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 5 kIl y a 16 heures
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 21/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Lời Chúa hôm nay | 21/5/2022 | Bài giảng Cha Long Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh
Vues 2,6 kIl y a 16 heures
Lời Chúa hôm nay | 21/5/2022 | Bài giảng Cha Long Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh
Tản mạn cuối tuần | 21/5/2022 | LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 2,6 kIl y a 16 heures
Tản mạn cuối tuần | 21/5/2022 | LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 20/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 3,4 kIl y a 19 heures
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 20/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Lời Chúa hôm nay | 20/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Sáu tuần V Phục sinh
Vues 2,4 kIl y a 19 heures
Lời Chúa hôm nay | 20/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Sáu tuần V Phục sinh
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 20/5/2022 | LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 1,3 kIl y a 19 heures
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 20/5/2022 | LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 19/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Vues 3,1 kIl y a 21 heure
🔴TRỰC TIẾP VIDEO TIẾNG GỌI LÒNG THƯƠNG XÓT 19/5/2022.LM GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Lời Chúa hôm nay | 19/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Năm tuần V Phục sinh
Vues 2,9 kIl y a 21 heure
Lời Chúa hôm nay | 19/5/2022 | Bài giảng LTXC Cha Long thứ Năm tuần V Phục sinh
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 19/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
Vues 2,5 kIl y a 21 heure
Chuyện đạo chuyện đời - Sống đúng sống đẹp | 19/5/2022 | Lm Giuse Trần Đình Long
🔴Trực tiếp- Phép lành toàn xá Urbi et Orbi (Thứ Sáu 27/03/2020)-Đức thánh Cha Phanxico Cử hành
Vues 650 kIl y a 2 ans
🔴Trực tiếp- Phép lành toàn xá Urbi et Orbi (Thứ Sáu 27/03/2020)-Đức thánh Cha Phanxico Cử hành
CẬP NHẬT CHA LONG-PHÉP LẠ TỪ ĐỨC MẸ TẠI LÀO SÁNG 16/10/2019
Vues 340 kIl y a 2 ans
CẬP NHẬT CHA LONG-PHÉP LẠ TỪ ĐỨC MẸ TẠI LÀO SÁNG 16/10/2019
TRONG THÁNH LỄ CUỐI CÙNG TẠI ÚC,CHA LONG NHẮN NHỦ HÀNG NGÀN NGƯỜI Ở ÚC ĐIỀU GÌ,TẠM BIỆT ÚC XINH ĐẸP
Vues 271 kIl y a 2 ans
TRONG THÁNH LỄ CUỐI CÙNG TẠI ÚC,CHA LONG NHẮN NHỦ HÀNG NGÀN NGƯỜI Ở ÚC ĐIỀU GÌ,TẠM BIỆT ÚC XINH ĐẸP
Cha nào là người chống đối Cha Long nhất? Bài viết hay nhất đánh giá về nhiệm vụ Cha Long được giao
Vues 265 kIl y a 2 ans
Cha nào là người chống đối Cha Long nhất? Bài viết hay nhất đánh giá về nhiệm vụ Cha Long được giao
CHA LONG KỂ VỀ CHUYẾN ĐI 2 NƯỚC BẠN THÚ VỊ VÀ KỂ VỀ VIỆC TRUYỀN GIÁO LTXC CHO LƯƠNG DÂN THẬT Ý NGHĨA
Vues 228 kIl y a 2 ans
CHA LONG KỂ VỀ CHUYẾN ĐI 2 NƯỚC BẠN THÚ VỊ VÀ KỂ VỀ VIỆC TRUYỀN GIÁO LTXC CHO LƯƠNG DÂN THẬT Ý NGHĨA
NGƯỜI DÂN HẠ LONG QUẢNG NINH CHÀO ĐÓN CHA LONG BẰNG 1 THÁNH LỄ ẤM ÁP DÙ NGOÀI TRỜI RẤT LẠNH 12/2019
Vues 192 kIl y a 2 ans
NGƯỜI DÂN HẠ LONG QUẢNG NINH CHÀO ĐÓN CHA LONG BẰNG 1 THÁNH LỄ ẤM ÁP DÙ NGOÀI TRỜI RẤT LẠNH 12/2019
Bức Thư Gửi các đấng bề Trên hay và ý nghĩa nói về Cha Long và Giáo Điểm Tin mừng
Vues 185 kIl y a 2 ans
Bức Thư Gửi các đấng bề Trên hay và ý nghĩa nói về Cha Long và Giáo Điểm Tin mừng
Giáo điểm Tin Mừng với những tổn thất không nhỏ khi Cha long rời đi-Tin mới nhất về cha Long và GĐTM
Vues 184 kIl y a 2 ans
Giáo điểm Tin Mừng với những tổn thất không nhỏ khi Cha long rời đi-Tin mới nhất về cha Long và GĐTM
Cập nhật tình hình Cha Long tại TTMV(Phần 2) - Tin mới nhất về Cha Long hôm nay.
Vues 176 kIl y a 2 ans
Cập nhật tình hình Cha Long tại TTMV(Phần 2) - Tin mới nhất về Cha Long hôm nay.
Giây Phút nghẹn ngào tiễn Cha Long Về Tổng Giáo Phận Sài GÒn ở GĐTM
Vues 171 kIl y a 2 ans
Giây Phút nghẹn ngào tiễn Cha Long Về Tổng Giáo Phận Sài GÒn ở GĐTM
GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG ĐÃ CÓ THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN KỂ TỪ KHI CHA LONG ĐI
Vues 168 kIl y a 2 ans
GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG ĐÃ CÓ THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN KỂ TỪ KHI CHA LONG ĐI
CHA LONG NGHẸN NGÀO KHI TRỞ LẠI NHÀ BÈ.CHỐN CŨ ĐẦY LƯU LUYẾN...
Vues 154 kIl y a an
CHA LONG NGHẸN NGÀO KHI TRỞ LẠI NHÀ BÈ.CHỐN CŨ ĐẦY LƯU LUYẾN...
NHỮNG VIDEO CHƯA TỪNG THẤY CỦA CHA LONG TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TRỞ VỀ GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG
Vues 148 kIl y a 2 ans
NHỮNG VIDEO CHƯA TỪNG THẤY CỦA CHA LONG TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU TRỞ VỀ GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG
Cập nhật tình hình Cha Long ngày 19-8.Nhìn cha tại TTMV mà đau lòng quá
Vues 143 kIl y a 2 ans
Cập nhật tình hình Cha Long ngày 19-8.Nhìn cha tại TTMV mà đau lòng quá
Hơn 1000 người Công Giáo - Lương dân đổ xô về nghe Cha Long giảng tại GX Trung Bắc
Vues 122 kIl y a 2 ans
Hơn 1000 người Công Giáo - Lương dân đổ xô về nghe Cha Long giảng tại GX Trung Bắc
THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI CÓ TỚI CHỤC NGÀN NGƯỜI ĐẾN BẮC GIANG THAM DỰ THÁNH LỄ CHA LONG 9.12.2019
Vues 120 kIl y a 2 ans
THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI CÓ TỚI CHỤC NGÀN NGƯỜI ĐẾN BẮC GIANG THAM DỰ THÁNH LỄ CHA LONG 9.12.2019
Cập nhật tình hình Cha Long tại TTMV (Phần 1) - Tin cha Long mới nhất hôm nay
Vues 118 kIl y a 2 ans
Cập nhật tình hình Cha Long tại TTMV (Phần 1) - Tin cha Long mới nhất hôm nay
CHA LONG CỬ HÀNH ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHẬT KÍN CHỖ NGỒI TẠI GX CHA TAM.
Vues 107 kIl y a an
CHA LONG CỬ HÀNH ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHẬT KÍN CH NGỒI TẠI GX CHA TAM.
Tài sản vô giá mà Cha Long để lại sau khi rời Giáo điểm tin Mừng-Bài viết hay và ý nghĩa nhất
Vues 106 kIl y a 2 ans
Tài sản vô giá mà Cha Long để lại sau khi rời Giáo điểm tin Mừng-Bài viết hay và ý nghĩa nhất
KÍ ỨC CHA LONG TẠI GX TRUNG BẮC - XEM HÀNG NGÀN NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ĐẾN VỚI CHA MÀ THẤY ẤM LÒNG QUÁ
Vues 106 kIl y a 2 ans
KÍ ỨC CHA LONG TẠI GX TRUNG BẮC - XEM HÀNG NGÀN NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ĐẾN VỚI CHA MÀ THẤY ẤM LÒNG QUÁ
Cha Long Rời GĐTM về TTMV trong sự thương mến của hàng ngàn người P2
Vues 101 kIl y a 2 ans
Cha Long Rời GĐTM về TTMV trong sự thương mến của hàng ngàn người P2
Cảm Động Việc Cha Long được con Chiên Chào đón.Chưa bao giờ Cao trào LTXC đỉnh cao như bây giờ
Vues 92 kIl y a 2 ans
Cảm Động Việc Cha Long được con Chiên Chào đón.Chưa bao giờ Cao trào LTXC đỉnh cao như bây giờ
CHUYỆN LẠ : HÀNG TRĂM NGƯỜI LƯƠNG DÂN KÉO TỚI DỰ ĐẠI LỄ LTX DO CHA LONG CỬ HÀNH TẠI GX LONG XUÂN
Vues 91 kIl y a an
CHUYỆN LẠ : HÀNG TRĂM NGƯỜI LƯƠNG DÂN KÉO TỚI DỰ ĐẠI LỄ LTX DO CHA LONG CỬ HÀNH TẠI GX LONG XUÂN
TIỀN BẠC CỦA CHA LONG NHIỀU HAY ÍT? ĐÚNG HAY SAI? BÀI PHÂN TÍCH HAY NHẤT 23/10/2019
Vues 87 kIl y a 2 ans
TIỀN BẠC CỦA CHA LONG NHIỀU HAY ÍT? ĐÚNG HAY SAI? BÀI PHÂN TÍCH HAY NHẤT 23/10/2019
GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG THỨ 2 ĐƯỢC TÁI HIỆN NGAY Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM,NHỮNG HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN CỦA CHA LONG
Vues 87 kIl y a 2 ans
GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG THỨ 2 ĐƯỢC TÁI HIỆN NGAY Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM,NHỮNG HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN CỦA CHA LONG
CÁC CON ĐỪNG SỢ...CHA LONG CẢM NHẬN SAU NGÀY ĐTC PHAXICÔ BAN PHÉP LÀNH TOÀN XÁ.BÀI GIẢNG ONLINE 30.3
Vues 85 kIl y a 2 ans
CÁC CON ĐỪNG SỢ...CHA LONG CẢM NHẬN SAU NGÀY ĐTC PHAXICÔ BAN PHÉP LÀNH TOÀN XÁ.BÀI GIẢNG ONLINE 30.3
HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI ĐỔ VỀ DỰ THÁNH LỄ TẠI ĐỨC MẸ TÀ PAO SÁNG 13.10.2020
Vues 83 kIl y a an
HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI ĐỔ VỀ DỰ THÁNH LỄ TẠI ĐỨC MẸ TÀ PAO SÁNG 13.10.2020
Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Long -Chúc cha sang TTMV có thật nhiều Sức khỏe- video 2018
Vues 83 kIl y a 2 ans
Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Long -Chúc cha sang TTMV có thật nhiều Sức khỏe- video 2018
TRONG ĐẠI DỊCH CHA LONG CÓ NHẮN NHỦ : CÁC CON ĐỪNG XAO XUYẾN HÃY PHÓ THÁC CHO CHÚA VÀ TIN VÀO THẦY
Vues 78 kIl y a 2 ans
TRONG ĐẠI DỊCH CHA LONG CÓ NHẮN NHỦ : CÁC CON ĐỪNG XAO XUYẾN HÃY PHÓ THÁC CHO CHÚA VÀ TIN VÀO THẦY
CẬN CẢNH HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI ĐÓN CHA LONG TẠI GIÁO XỨ GIÁP NGHĨA - NAM ĐỊNH NĂM 2012
Vues 76 kIl y a 2 ans
CẬN CẢNH HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI ĐÓN CHA LONG TẠI GIÁO XỨ GIÁP NGHĨA - NAM ĐỊNH NĂM 2012

Commentaires

 • Ngan Thanh
  Ngan Thanh Il y a 3 minutes

  Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa .

 • Cf Iyf
  Cf Iyf Il y a 11 minutes

  Xin chúa thương xót chúng con amen

 • Cf Iyf
  Cf Iyf Il y a 12 minutes

  Con lạy chúa Giê-su Ki-tô con tín thác vào chúa amen

 • Nguyen Hong
  Nguyen Hong Il y a 26 minutes

  Lạy chúa giêsu con tín thác vào chúa amen, xin chúa ban cho gia đình chúng con amen, xin chúa ban cho chà long thật nhiều sức khỏe amen lạy chúa giêsu con tín thác vào chúa amen

 • HOẠT HÌNH TaM TV
  HOẠT HÌNH TaM TV Il y a 37 minutes

  ❤️❤️❤️❤️❤️

 • HOẠT HÌNH TaM TV
  HOẠT HÌNH TaM TV Il y a 37 minutes

  💖

 • HOẠT HÌNH TaM TV
  HOẠT HÌNH TaM TV Il y a 39 minutes

  ❤️❤️❤️❤️❤️

 • HOẠT HÌNH TaM TV
  HOẠT HÌNH TaM TV Il y a 39 minutes

  💖

 • HOẠT HÌNH TaM TV
  HOẠT HÌNH TaM TV Il y a 39 minutes

  ❤️❤️❤️❤️❤️

 • HOẠT HÌNH TaM TV
  HOẠT HÌNH TaM TV Il y a 39 minutes

  💖

 • Nguyen Ninh
  Nguyen Ninh Il y a 2 heures

  Con xin LTXC và Đức Mẹ thương đến lời con cầu xin. Lạy Chúa Giê su và Đức Mẹ, con tín thác vào Chúa Giê su và Đức Mẹ. Amen

 • pham nam
  pham nam Il y a 4 heures

  Con xin chúa ban nhiều hồng an cho cha con tín thác vào chúa a men

 • Bong hihi
  Bong hihi Il y a 4 heures

  Martin nguyên minh huy tạ ơn chúa con xin cầu nguyện cho những lm ts nam nữ được chúa ban nhiều ơn can đảm và mạnh khỏe vượt qua những cám dỗ của ma quỷ tạ ơn chúa con martin nguyên minh huy xin Vâng theo thánh ý chúa amen ❤️🌹

 • Hiếu Nghĩa Phạm
  Hiếu Nghĩa Phạm Il y a 5 heures

  Lậy chúa giê su kito con yêu mến chúa amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 5 heures

  Lạy thiên chúa toàn năng hang hữu xin thương xót chúng con và toàn thế giới, con dominico Nguyên tấn phong con mang trong người nhiều bệnh xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa thương xót cho con mau khỏi, con xin tạ ơn chúa amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 5 heures

  Lạy chúa Giê-su con tin thác vào chúa xin chúa thương tha tội cho con, con trông cậy nơi ngài xin ngài thương xót chưa lành cho con, con xin dâng mọi sự cho chúa xin chúa thánh hóa moi việc trong con,con xin chúa thương ban cho con đêm nay giấc ngủ bình an trong tay chúa amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 6 heures

  Lạy thiên chúa toàn năng hang hữu xin thương xót chúng con và toàn thế giới, con dominico nguyên tấn phong con mang trong người nhiều bệnh xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa thương xót cho con mau khỏi con xin tạ ơn chúa amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 6 heures

  Lạy chúa Giê-su con tin thác vào chúa xin chúa thương tha tội cho con, con trông cậy nơi ngài xin ngài thương xót chưa lành cho con, con xin dâng mọi sự cho chúa xin chúa thánh hóa moi việc trong con, xin chúa thương ban cho con đêm nay bình an trong tay chúa amen

 • Sơn Nguyễn Hoàng
  Sơn Nguyễn Hoàng Il y a 7 heures

  Xin chúa giê su tha tội cho chúng con amem

 • Sơn Nguyễn Hoàng
  Sơn Nguyễn Hoàng Il y a 7 heures

  Lạy chúa giê su con tín thác vào chúa xin chúa ban cho con cái của con biết đi theo con đường của chúa và sống đạo đức thánh thiện

 • mai Thị Hiền
  mai Thị Hiền Il y a 7 heures

  thưa cha con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thằng con trai của con là Vicente trần Bình An 10 tuổi biết nghe lời và tránh xa bạn sấu AMEN

 • Tú Đinh văn
  Tú Đinh văn Il y a 7 heures

  Lạy chúa con tín thác vào chúng xin chúa thương xót tha tội cho con Amen

 • NgocTam Dao
  NgocTam Dao Il y a 8 heures

  Lạy Chúa jesu con tín thác vào chúa Xin Chúa và Mẹ nhận lời chúng con cầu xin Xin cho mọi người khắp nơi trên thế giới được bình an khỏe mạnh Xin phép nhiệm màu của Chúa phủ đầy cho đất nước Ukraina để Ukraina sớm được hoà bình,an lành Xin Chúa và Mẹ che chở cho những người dân Ukraina và những người lính Ukraina sớm được bình an trong gia đình của họ Xôn cho cả thế giới được hoà Binh an lành trong tay Chúa Amen

 • Kim ngân
  Kim ngân Il y a 9 heures

  Con lạy chúa Giê-Su con tin thác vào chúa con là người ngoại đạo con mong chúa ban Phước cho gia đình của con được nhiều sức khỏe bình an và giúp cho chồng con chạy xe có tiền để cho con cat nhà va day bảo 2con trai con biết nghe lời của con

 • Truong Tran
  Truong Tran Il y a 9 heures

  Lạy chúa Giê-su con tinh thác vào chúa con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con vượt qua sự khó khăn này con cám ơn cha tạ ơn chúa amen

 • Phúc Trieu
  Phúc Trieu Il y a 9 heures

  Con lạy chúa giê su con tin thác vào chúa con xin chúa ban bình an cho gia đình và và thánh hóa công ăn việc làm cho chúng con amen

 • Phu Lehuu
  Phu Lehuu Il y a 10 heures

  Lạy chúa Giê-su con tín thác vào chúa con ta ơn đã ban ơn cho con được con của con do sốt ho rồi được ăn cơm rồi con tín thác vào chúa con ta ơn chua amen

 • Lan Lan
  Lan Lan Il y a 12 heures

  Xin cha cầu lòng thương xót cho anh giu se Trân Quôc Hưng trở về vơi chúa amen tạ ơn chúa

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 12 heures

  Lạy thiên chúa toàn năng hang hữu xin thương xót chúng con và toàn thế giới, con dominico Nguyên tấn phong con mang trong người nhiều bệnh xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa thương xót cho con mau khỏi con xin tạ ơn chúa amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 12 heures

  Lạy chúa Giê-su con tin thác vào chúa xin chúa thương tha tội cho con, con trông cậy nơi ngài xin ngài thương xót chưa lành cho con, con xin dâng mọi sự cho chúa xin chúa thánh hóa moi việc trong con amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 12 heures

  Lạy thiên chúa toàn năng hang hữu xin thương xót chúng con và toàn thế giới, con dominico Nguyên tấn phong con mang trong người nhiều bệnh xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng chúa thương xót cho con mau khỏi con xin tạ ơn chúa amen

 • Phong tan
  Phong tan Il y a 12 heures

  Lạy chúa Giê-su con tin thác vào chúa xin chúa thương tha tội cho con, con trông cậy nơi ngài xin ngài thương xót chưa lành cho con, con xin dâng mọi sự cho chúa xin chúa thánh hóa moi việc trong con amen

 • Hiếu Nghĩa Phạm
  Hiếu Nghĩa Phạm Il y a 15 heures

  Lậy chúa giê su kito con tính thác vào chúa niếu như đẹp lòng chúa thì sin chúa tính toán mộ sự trong ngoài cho con con yêu mến chúa amen

 • Nam Nguyenphuong
  Nam Nguyenphuong Il y a 15 heures

  Con xin LCTX cứu rỗi linh hồn Anna và linh hồn Giuse, xin cho con trai con từ bỏ cờ bạc. Lạy Chúa Giêsu con tín thá vào Chúa

 • Huy Bao
  Huy Bao Il y a 17 heures

  Amen

 • Bé Khỉ TV
  Bé Khỉ TV Il y a 19 heures

  con xin lạy chúa cha mẹ con là người ngoại đạo con tín thác vào chúa cầu xin chúa ban phước lành cho gia đình con bình an và mua may bán đắc để có tiền trả nợ nần con tính thác vào chúa ngày nào con cũng đọc kinh lòng thương xót 4 năm lần con cầu xin chúa ban phước lành cho gia đình con A men

 • Bong hihi
  Bong hihi Il y a 19 heures

  Martin nguyên minh huy ❤️con xin Vâng bây giờ con mới thấy mình rất hạnh phúc con đã bị họ đánh và chém vào đầu 2 lần nhưng vẫn không sao ❤️martin nguyên minh huy tạ ơn chúa con xin Vâng theo thánh ý chúa amen

 • Thị Thanh Bình Đinh
  Thị Thanh Bình Đinh Il y a 21 heure

  Con lay Chúa con tin thác vào Chúa con ta ơn Chúa và Mẹ Ma ria AMEN

 • Uyên Uyên
  Uyên Uyên Il y a 21 heure

  Xin Cha cầu nguyện cho cha mẹ của con được khỏi bệnh và xin Chúa thương xót gia đình con khỏi ốm đau bệnh tật.

 • Cf Iyf
  Cf Iyf Il y a 23 heures

  Amen

 • Thị chắt Phạm
  Thị chắt Phạm Il y a jour

  Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa Amen

 • Cf Iyf
  Cf Iyf Il y a jour

  Xin cha cầu nguyện cho con tín thác vào chúa amen

 • Phu Lehuu
  Phu Lehuu Il y a jour

  Lạy chúa Giê-su con tín thác vào chúa xin chúa ban ơn cho sac sĩ được thương con của con và lo cho con của con được tốt con tín thác vào chúa con ta ơn chua amen

 • Phu Lehuu
  Phu Lehuu Il y a jour

  Lạy chúa Giê-su con tín thác vào chúa xin chúa giữ gìn gia đình con một ngày mới mạnh khỏe và bình an con ta ơn chua amen

 • Phu Lehuu
  Phu Lehuu Il y a jour

  Lạy chúa Giê-su con tín thác vào chúa xin chúa ban ơn cho con được được về quê học giáo lý hôn nhân con tin thac vào chúa con ta ơn chua amen

 • Phu Lehuu
  Phu Lehuu Il y a jour

  Lạy chúa Giê-su con tín thác vào chúa xin chúa ban ơn chưa lành cho con của con được hết họ viêm phổi xin chúa ban ơn chưa lành cho con của con được hết con ta ơn chua amen

 • Linh Nguyễn
  Linh Nguyễn Il y a jour

  Con cầu xin chúa, chúa giúp mẹ con khỏi đau lưng, ngủ ngon

 • Nguyên Hoàng
  Nguyên Hoàng Il y a jour

  ❤amen

 • Thuan Nguyen
  Thuan Nguyen Il y a jour

  ✋✋✋✋🤲🌹💞🙏✝🕊️🌿❤️🌟✝️Glory be to God Good morning fr I ask you to pray for my mother. Maria Hien and her sister Maria Y Ben are in good health. full of Mary's grace and overcome the corona virus pandemic. I ask you for my father John bt. Thien is also in good health and is not infected with corona virus like me. I also ask you for my Russian study record to be approved and get a study abroad permit by the end of this year 2022. I also ask you to pray for Maria Y Ben to soon repay the debt.🕊️ 🌿 ❤️ 🌟

 • Thuan Nguyen
  Thuan Nguyen Il y a jour

  🙏🙏🙏🤲🌹💞🙏✝🕊️🌿❤️🌟✝️Glory be to God Good morning fr I ask you to pray for my mother. Maria Hien and her sister Maria Y Ben are in good health. full of Mary's grace and overcome the corona virus pandemic. I ask you for my father John bt. Thien is also in good health and is not infected with corona virus like me. I also ask you for my Russian study record to be approved and get a study abroad permit by the end of this year 2022. I also ask you to pray for Maria Y Ben to soon repay the debt.🕊️ 🌿 ❤️ 🌟